We beginnen onze wandeling bij het  N.S. Station (Arriva) aan de Stationsstraat

Stationstraat 5 is het Noord Nederlands Trein en Tram museum

Stationsstraat rechts van no 5 gedenkteken "Laatste halteplaats in het vaderland " Brons van Anita Franken. Gedenkteken ter herinnering aan de deportatie – treinen , die reden van Westerbork naar Auschwitz.

We lopen in westelijke richting naar de Spoorstraat en gaan dan rechtsaf.

Spoorstraat 41 markant gebouw en voormalig Kantongerecht. Zuidbroek is vanaf de middeleeuwen een centrum voor bestuur en rechtspraak geweest en is onlangs geheel gerestaureerd.

Spoorstraat aan de rechterzijde van no. 24 is de haven voor plezierboten Passantenhaven 0598 451391 Zomers vaak een gezellige en bedrijvige plek. Direkt ernaast staat het Dorpscentrum De Broeckhof  We vervolgen onze route door de Spoorstraat.

Vervolg